?>

Aanmelden werkt als volgt:

Aanmelden kan uitsluitend telefonisch, op woensdagavond tussen 18:00 en 19:00uur via 0611033106. Onder het kopje nieuws ziet u de wachttijd tot het eerste gesprek. Een intake bestaat uit drie gesprekken; na een kennismakingsgesprek volgt een tweede intakegesprek en een adviesgesprek waarin de behandelafspraken worden gemaakt. De klachten binnen de praktijk variëren van werkproblemen tot zeer heftige traumatische gebeurtenissen, en alles hiertussen. Bij aanmelding of overleg, neem gerust contact met mij op.

Een aanmeldformulier is op deze pagina te downloaden en deze kunt u ingevuld en ondertekend, samen met de verwijsbrief van uw huisarts meenemen naar het eerste gesprek. Neem, alvorens dit formulier in te vullen, altijd eerst contact met mij op.

Het is gebruikelijk uw verwijzer (meestal de huisarts) bericht te sturen over de reden van behandeling en het behandelplan. Uw huisarts is veelal degene die u naar praktijk In Verbinding heeft verwezen en tevens aanspreekpunt in geval van crisis. Het is hierom van belang in grote lijnen op de hoogte gebracht te worden van uw behandeling. Er wordt kort weergegeven wat de reden van behandeling en behandeldoelen zijn, en wanneer de behandeling tot een einde is gekomen. De brieven worden altijd eerst samen doorgenomen, alvorens aan de huisarts verstuurd te worden.

Aan de volgende cliënten is, wegens het ontbreken van een specialistisch team en crisisdienst geen mogelijkheid tot het bieden van geschikte zorg:

  • Cliënten die een opname nodig hebben.
  • Cliënten met een langdurige psychiatrische behandelvoorgeschiedenis.
  • Cliënten met ernstige verslavingsproblematiek.
  • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag. Dit verstoort de werkrelatie en daarmee de behandeling. Dit vraagt om expertise die niet in huis is.
  • Cliënten met een psychotische stoornis.
  • Cliënten met een IQ onder de 80.

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een instelling die u passende zorg kan bieden.

Houdt rekening met het volgende: Relatieproblematiek, aanpassingsproblemen en werkgerelateerde klachten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. In dit geval is het tarief 130,- euro per sessie van 60 minuten. Een verwijzing van de huisarts is dan niet nodig. Meer informatie hierover is terug te vinden op: https://psynip.nl