Groepstherapie

Afmelden minstens 48 uur van tevoren per mail of telefoon, gewenst.

Praktijk In Verbinding is gestart met het maandelijks begeleiden van groepen om je de kans te bieden te oefenen met nieuw geleerd gedrag, nieuwe inzichten en levenshoudingen om zo de wereld om je heen veiliger en rustiger te maken. Groepstherapie draagt bij de ander met meer vertrouwen tegemoet te treden en wordt als steunend ervaren. Voor de groep geldt geen wachtlijst wel een intakeprocedure en afstemming met de bestaande groep.

 

Data Groepstherapie

 

Na de zomer: 3 september; 15 oktober; 5 november; 3 december; 21 januari 2023; 18 februari 2023 9:30.- 15:00uur, lokatie Lovte

 

Familie opstellingen / Systemisch Werk

Familieopstellingen is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger ontwikkeld is. (Ook wel systemisch werken genoemd).

Een (familie)opstelling laat zonder veel woorden, zien welke plek we in ons huidige gezin, onze familie van herkomst of een ander systeem, zoals bijv. een sportvereniging, koor, afdeling van het werk etc., innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe onbewuste of half bewuste verbanden te zien, én hoe we ons, liefdevol, los kunnen maken uit de zo genoemde verstrikkingen, die in het dagelijks leven belemmerend werken. Deze verstrikkingen worden onbewust van generatie op generatie overgedragen.

Deelnemers aan een opstelling zijn geen familieleden van elkaar.
Wel worden zij binnen de opstelling “representanten” ofwel “stand-ins” van familieleden/of delen uit een ander systeem.

De cliënt is toeschouwer en ziet als het ware zijn (familie)systeem. Dit maakt de kern van de problemen zichtbaar. Het zien van het verloop van de opstelling en het ervaren van de helende werking van een systeem in balans geeft kracht en inzicht. De energie gaat weer stromen. Er komt een nieuwe beweging op gang. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie van “dat wat er is” en rust.

 

Attitudewerk

In de groep wordt gewerkt met het ombuigen van desrtructieve levenshoudingen door ogcontact, lichaamshouding, stemgebruik en emotie/gevoel. Het is bedoeld om je los te maken van oude destructieve overtuigingen en gevoelens en emoties. Je krijgt in deze groep de kans om op actieve en lichaamsgerichte wijze nieuwe besluiten te nemen op vele lagen in jouw Zijn. Jouw innerlijke waarheid is lichaamstaal, geluid en energie een stem te geven en recht aan te doen. Na voldoende herhaling en inzicht kan deelname aan de groep ertoe leiden dat je een nieuwe, positieve en constructieve levenshouding aan gaat nemen en zodoende vrijer, steviger en met een gezonde dosis aan vertrouwen en levenskracht in het leven gaat staan.

Een indruk van het soort werk is weergegeven in deze docu “The Work” uiteraard aangescherpt naar de specifieke doelgroep.

Bondingpsychotherapie met lichaamsgerichte psychotherapie en karakterstructuren verweven

Samen met mijn co-therapeut Marcella Tam (beiden afgestudeerd als bondingpsychotherapeut) worden inmiddels op structurele basis lichaamsgerichte bondingpsychotherapiereeksen gegeven aan een vaste groep. Voor een verdere beschrijving van deze therapie verwijs ik naar het kopje behandelaanbod en de aangesloten artikelen, https://www.sameninverbinding.nl/behandelaanbod/. Wij zijn verbonden aan de Vereniging  voor Bondingpsychotherapie (VBP); www.bondingpsychotherapie.nl.