Groepstherapie

Aanmelden minstens 48 uur van tevoren per mail of telefoon, gewenst.

Alle groepen vinden plaats in Noordwijk, Praktijk van Mastrigt, Losplaatsweg 26A.

Praktijk In Verbinding is gestart met het begeleiden van groepen om je de kans te bieden te oefenen met nieuw geleerd gedrag, nieuwe inzichten en levenshoudingen om zo de wereld om je heen veiliger en rustiger te maken. Dit draagt bij de ander met meer vertrouwen tegemoet te treden. Alle genoemde groepen zijn open groepen, op de bondingpsychotherapiegroep na. Wees Welkom.

Hieronder volgt een overzicht van het Groepsbehandelaanbod. De data zijn zichtbaar onder het kopje Data Groepstherapie.

Data Groepstherapie

De groepen in 2020 tot aan de zomer zijn in onderstaande link te bekijken. Bij vragen hierover neem gerust contact op. www.sameninverbinding.nl/data-groepen-2020

 

Familie opstellingen / Systemisch Werk

Familieopstellingen is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger ontwikkeld is. (Ook wel systemisch werken genoemd).

Een (familie)opstelling laat zonder veel woorden, zien welke plek we in ons huidige gezin, onze familie van herkomst of een ander systeem, zoals bijv. een sportvereniging, koor, afdeling van het werk etc., innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe onbewuste of half bewuste verbanden te zien, én hoe we ons, liefdevol, los kunnen maken uit de zo genoemde verstrikkingen, die in het dagelijks leven belemmerend werken. Deze verstrikkingen worden onbewust van generatie op generatie overgedragen.

Deelnemers aan een opstelling zijn geen familieleden van elkaar.
Wel worden zij binnen de opstelling “representanten” ofwel “stand-ins” van familieleden/of delen uit een ander systeem.

De cliënt is toeschouwer en ziet als het ware zijn (familie)systeem. Dit maakt de kern van de problemen zichtbaar. Het zien van het verloop van de opstelling en het ervaren van de helende werking van een systeem in balans geeft kracht en inzicht. De energie gaat weer stromen. Er komt een nieuwe beweging op gang. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie van “dat wat er is” en rust.

Samen met Aryeh Knoppers zal Celine de opstellingen begeleiden.

Attitudegroep

Deze groep is bedoeld om je los te maken van oude destructieve overtuigingen. Je krijgt in deze groep de kans om op actieve en lichaamsgerichte wijze nieuwe besluiten te nemen. Jouw innerlijke waarheid is lichaamstaal, geluid en energie een stem te geven en recht aan te doen. Na voldoende herhaling en inzicht kunnen deze groepen ertoe leiden dat je een nieuwe, positieve en constructieve levenshouding aan gaat nemen en zodoende vrijer in het leven gaat staan.

Een indruk van het soort werk is weergegeven in deze docu “The Work” uiteraard aangescherpt naar de specifieke doelgroep.

Bondingpsychotherapie

Samen met mijn co-therapeut Aryeh Knoppers (beiden afgestudeerd als bondingpsychotherapeut) geef ik tweewekelijks bondingpsychotherapie aan een vaste groep. Voor een verdere beschrijving van deze therapie verwijs ik naar het kopje behandelaanbod en de aangesloten artikelen, https://www.sameninverbinding.nl/behandelaanbod/. Wij zijn verbonden aan de Vereniging  voor Bondingpsychotherapie (VBP). Gezien mijn zwangerschap zal mijn bijdrage aan de groepen de komende periode de vorm van intervisie/supervisie aannemen. Na mijn verlof zal ik ook weer fysiek blijven deelnemen aan beide groepen.