Wachtlijst

Op dit moment heeft In Verbinding voor zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ een wachtlijst van twee weken. Na het intake-gesprek worden de vervolggesprekken direct gepland. Er zijn dan geen wachttijden. Voor Bondinggroepspsychotherapie gelden op dit moment geen wachttijden. Voorafgaand aan de bondingpsychotherapiegroep is een lichaamsgerichte intake verplicht. De andere groepen zijn vrij toegankelijk, graag van tevoren (liefst 48 uur) aanmelden.

In behandeling bij een vrijgevestigde praktijk

Hier vindt u een folder over wat u moet weten wanneer u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psycholoog/therapeut in de vrijgevestigde praktijk, zoals In Verbinding is. De folder is uitgebracht door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten – de LVVP.

Het Kwaliteitsstatuut van Praktijk In Verbinding is goedgekeurd. U kunt hem hier vinden:

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens

Hier vindt u de privacyverklaring met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens bij In Verbinding, waarbij aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldaan wordt.

EMDR

De basiscursus voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing is eind 2018 aan de ACT – EMDR opleiding behaald.

Officieel erkend als Bondingpsychotherapeut

Per begin oktober is Celine van Mastrigt officieel beëdigd als bondingpsychotherapeut. Dit stelt haar in staat groepen zelfstandig te begeleiden en organiseren.