?>

Individuele psychotherapie

Met individuele psychotherapie richten we ons op het bereiken van de in het adviesgesprek afgesproken behandeldoelen door middel van:

Inzichtgevende psychotherapie (doorgaans wekelijkse sessies)

Steunend en structurerende psychotherapie (tweewekelijkse sessies)

Groepstherapie

Naast individuele therapie kan het zijn dat er meer behoefte bestaat aan daadwerkelijke ervaring in verbinding met de ander opdoen en het willen laten beklijven van veranderingen of herbesluiten. Therapeutische groepen kunnen hiertoe heel aanvullend en geschikt zijn.  Zie de website van Lovte: https://www.lovte.nl/docenten/ en het kopje Lichaamsgerichte Groepstherapie voor meer informatie.