?>

De geest is het vergeten, maar het lichaam niet – gelukkig

Freud

Groepstherapie

Afmelden minstens 48 uur van tevoren per mail of telefoon, gewenst.

Praktijk In Verbinding is sinds 2019 gestart met het maandelijks begeleiden van een vaste groep om je de kans te bieden in een veilige setting te oefenen met nieuw geleerd gedrag, nieuwe inzichten en levenshoudingen. We werken lichaamsgericht en volgen de wijsheid van jouw lichaam, jouw tempo, jouw ja, jouw nee, jouw innerlijk weten. Feitelijk is het individuele therapie in een groep met gelijkgestemden die weten wat het is om te oefenen met nieuwe overtuigingen en gedragingen en elkaar hierin aan te moedigen en te (onder)steunen; mensen die net als jij bezig zijn dit alles met positieve overtuigingskracht en – levensvisie eigen te maken. Dit gaat met ups en downs en hoort erbij. Er heerst een sfeer van acceptatie en een groot welkom naar alles wat leeft, gevoeld en getransformeerd wil worden. We richten ons op verantwoordelijkheid naar de volwassene die je bent en stimuleren elkaar hierin. Het is geen praatgroep, alles werkt middels ervaringsleer. Je leert werkelijk te luisteren naar de signalen van je lichaam. en deze te vertalen naar behoeften. Deze vorm van groepstherapie draagt bij jezelf alsook de ander met meer vertrouwen tegemoet te treden en wordt als ontzettend steunend ervaren. Voor de groep geldt momenteel geen wachtlijst wel een intakeprocedure en afstemming met de bestaande groep. Elk half jaar is een nieuw instroommoment om de veiligheid van de groep te waarborgen.

 

Data Groepstherapie

 

Resterende data van de reeks groepssessies m.b.t. emoties/gevoelens uiten via het lijf: 21 oktober & 2 december; lokatie Lovte

Nieuwe data in 2024 volgende groep m.b.t. Transactionele Analyse en het lichaam:

3 februari 2024, 9 maart, 6 april, 18 mei, 1 juni, 27 juli

 

Bondingpsychotherapie met lichaamsgerichte psychotherapie en karakterstructuren verweven

Samen met mijn co-therapeut Marcella Tam (beiden afgestudeerd als bondingpsychotherapeut) worden inmiddels op structurele basis lichaamsgerichte bondingpsychotherapiereeksen gegeven aan een vaste groep. Voor een verdere beschrijving van deze therapie verwijs ik naar het kopje behandelaanbod en de aangesloten artikelen, https://www.sameninverbinding.nl/behandelaanbod/. Wij zijn verbonden aan de Vereniging  voor Bondingpsychotherapie (VBP); www.bondingpsychotherapie.nl.

Gaandeweg Ontstaat de Weg – Inca Proverb

Familieopstellingen

 

Soms bots je in je leven keer op keer weer op een zelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven, het lijkt wel alsof het lot je tegen zit.
Een familieopstelling kan op een ontroerende, intrigerende en vaak wonderlijke manier inzicht geven in de onbewuste patronen die daar aan ten grondslag liggen en die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie. Een familieopstelling verbindt je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun levenslot waardoor je zelf terug beweging kunt brengen in wat vast zit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven.
Een kleine selectie waarover je in een workshop vragen kunt stellen:
– Waarom kan ik in het leven mijn eigen plek niet vinden en innemen?
– In contact met familie of mensen voel ik boosheid, verdriet of neerslachtigheid, waar gaat dit precies over?
– Waarom voel ik me vaak eenzaam of alleen en mis ik verbinding met de mensen om mij heen?
– Iemand in je familie is overleden en hier mag niet om worden gerouwd
– Iemand is verstoten of uitgesloten en hierover praten is taboe
– Mijn leven wordt beheerst door geweld, incest, seksueel of emotioneel misbruik
– Geheimen in de familie, scheiding, oorlog, geweld, verslaving of een ongeluk
Voor meer informatie betreft de data zie de website: https://www.sameninverbinding.nl/nieuws/ onder het kopje familieopstellingen. Voor meer informatie betret opstellingswerk zie de blog van de auteur van de Fontein, Els van Steijn: https://elsvansteijn.nl/blog/opstellingen-maken-het-onzichtbare-zichtbaar-hanteerbaar
Wees Welkom!

Attitudewerk

In de groep wordt gewerkt met het ombuigen van desrtructieve levenshoudingen door oogcontact, lichaamshouding, stemgebruik en emotie/gevoel. Het is bedoeld om je los te maken van oude destructieve overtuigingen en gevoelens en emoties. Je krijgt in deze groep de kans om op actieve en lichaamsgerichte wijze nieuwe besluiten te nemen op vele lagen in jouw Zijn. Jouw innerlijke waarheid is lichaamstaal, geluid en energie een stem te geven en recht aan te doen. Na voldoende herhaling en inzicht kan deelname aan de groep ertoe leiden dat je een nieuwe, positieve en constructieve levenshouding aan gaat nemen en zodoende vrijer, steviger en met een gezonde dosis aan vertrouwen en levenskracht in het leven gaat staan.

Een indruk van het soort werk is weergegeven in deze docu “The Work” uiteraard aangescherpt naar de specifieke doelgroep.

Waarom hebben alle dingen een naam? Vroeg het meisje aan de meester.
Het was even stil –
En hij antwoordde: Wat een mooie vraag!

Je naam heb je van je ouders gekregen. Omdat je een naam hebt, kan ik je roepen. En als ik je roep, kun je bij me komen.
En als je komt, kan ik je vasthouden.

En als ik je vastpak, kan ik je loslaten.

‘Wat is de naam van het verlangen?’, vraagt ze de wijze. Na een lange zoektocht antwoordt hij haar:
‘Het verlangen is dat wat je roept.
Je kunt het alleen zelf een naam geven.

Soms is er ineens een vonk die je verwonderd stil doet staan en tegelijkertijd maakt dat je op weg gaat.
Een ding kan ik je wel zeggen;
De naam van het verlangen volgen betekent: thuiskomen.’

Uit: Vonken van Verlangen Wibe Veenbaas