Groepstherapie

Afmelden minstens 48 uur van tevoren per mail of telefoon, gewenst.

Praktijk In Verbinding is sinds 2019 gestart met het maandelijks begeleiden van een vaste groep om je de kans te bieden in een veilige setting te oefenen met nieuw geleerd gedrag, nieuwe inzichten en levenshoudingen. We werken lichaamsgericht en volgen de wijsheid van jouw lichaam, jouw tempo, jouw ja, jouw nee, jouw innerlijk weten. Feitelijk is het individuele therapie in een groep met gelijkgestemden die weten wat het is om te oefenen met nieuwe overtuigingen en gedragingen en elkaar hierin aan te moedigen en te (onder)steunen; mensen die net als jij bezig zijn dit alles met positieve overtuigingskracht en – levensvisie eigen te maken. Dit gaat met ups en downs en hoort erbij. Er heerst een sfeer van acceptatie en een groot welkom naar alles wat leeft, gevoeld en getransformeerd wil worden. We richten ons op verantwoordelijkheid naar de volwassene die je bent en stimuleren elkaar hierin. Het is geen praatgroep, alles werkt middels ervaringsleer. Je leert werkelijk te luisteren naar de signalen van je lichaam. en deze te vertalen naar behoeften. Deze vorm van groepstherapie draagt bij jezelf alsook de ander met meer vertrouwen tegemoet te treden en wordt als ontzettend steunend ervaren. Voor de groep geldt momenteel geen wachtlijst wel een intakeprocedure en afstemming met de bestaande groep. Elk half jaar is een nieuw instroommoment om de veiligheid van de groep te waarborgen.

 

Data Groepstherapie

 

Na de zomer: 3 september; 15 oktober; 5 november; 3 december; 28 januari 2023; 18 februari 2023 9:30.- 15:00uur, lokatie Lovte

 

Bondingpsychotherapie met lichaamsgerichte psychotherapie en karakterstructuren verweven

Samen met mijn co-therapeut Marcella Tam (beiden afgestudeerd als bondingpsychotherapeut) worden inmiddels op structurele basis lichaamsgerichte bondingpsychotherapiereeksen gegeven aan een vaste groep. Voor een verdere beschrijving van deze therapie verwijs ik naar het kopje behandelaanbod en de aangesloten artikelen, https://www.sameninverbinding.nl/behandelaanbod/. Wij zijn verbonden aan de Vereniging  voor Bondingpsychotherapie (VBP); www.bondingpsychotherapie.nl.

Attitudewerk

In de groep wordt gewerkt met het ombuigen van desrtructieve levenshoudingen door oogcontact, lichaamshouding, stemgebruik en emotie/gevoel. Het is bedoeld om je los te maken van oude destructieve overtuigingen en gevoelens en emoties. Je krijgt in deze groep de kans om op actieve en lichaamsgerichte wijze nieuwe besluiten te nemen op vele lagen in jouw Zijn. Jouw innerlijke waarheid is lichaamstaal, geluid en energie een stem te geven en recht aan te doen. Na voldoende herhaling en inzicht kan deelname aan de groep ertoe leiden dat je een nieuwe, positieve en constructieve levenshouding aan gaat nemen en zodoende vrijer, steviger en met een gezonde dosis aan vertrouwen en levenskracht in het leven gaat staan.

Een indruk van het soort werk is weergegeven in deze docu “The Work” uiteraard aangescherpt naar de specifieke doelgroep.