?>

Individuele psychotherapie

Met inzichtgevende therapie wordt de nadruk vooral gelegd op het blootleggen van de innerlijke tegenstellingen welke aanleiding waren voor de klachten en de problemen in stand hielden. Hierdoor verminderen klachten en ontstaat veelal ruimte tot verandering vanuit een verinnerlijkte kern.

Bij steunend structurerende therapie ligt de focus op uw draagkracht en het vinden van andere manieren om met de problemen om te gaan. Zo ontstaat veelal verlichting en voldoende inzicht om herhaling van klachten/problemen te voorkomen.

Zo nodig wordt gedurende de behandeling beoordeling van een psychiater ingeroepen.