Tarieven

Alle aangeboden therapie bij Psychotherapiepraktijk In Verbinding is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Van de zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten krijgt u de behandelingen volledig vergoed, u betaalt alleen uw afgesproken eigen risico.

Voor de zorgverzekeraars waar de praktijk geen contract mee heeft afgesloten geldt het volgende:

U betaalt zelf eerst de rekening, bij een naturapolis krijgt u via restitutie ongeveer 70% terug, dit kunt u bij uw eigen verzekeraar navragen alvorens therapie te starten zodat dit duidelijk is. Bij een restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig vergoed.

Zorgverzekering

Het verdient aanbeveling om uw huidige polis kritisch te bekijken en uzelf de vraag te stellen of u wel bent verzekerd voor wat u belangrijk vindt. Raadpleeg uw verzekeraar als u vragen heeft, en zorg ervoor dat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan over vergoedingen. Informatie over de verschillende polissen, ziektekostenverzekeraars en prijsverschillen vindt u bij www.kiesbeter.nl.

Generalistische Basis GGZ

Voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Op basis van de klachten en de ernst ervan wordt een kort (+/- 5 sessies), middel (+/- 8 sessies), intensief of chronisch (+/- 10 sessies) toegekend. Sessies duren 45 minuten, de overige 15 minuten zijn bestemd voor administratieve bezigheden. De maximumtarieven voor de prestaties in de Basis-ggz worden voor 2019 hieronder weergegeven:

Kort              € 507,62

Middel             € 864,92

Intensief         € 1.356,25

Chronisch      € 1.251,70

Onvolledig behandeltraject     € 207,19

Overige psychische klachten die niet vergoed worden vanuit de basis verzekering per consult  € 105,25 (2019)

Let op: het volledige behandeltraject wordt in rekening gebracht. Dit is niet afhankelijk van het precieze aantal contactminuten. Ook de telefonische intake, administratie, overleg met huisartsen en anderen, verslaglegging, email en telefonische contacten behoren tot het behandeltraject. Alle behandelingen in de Basis-GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering, houd er rekening mee dat uw eigen risico van €385 volledig aangesproken wordt. Wanneer u dit nog niet heeft besteed, zal uw verzekeraar dit met u verrekenen. U ontvangt de facturen voor uw behandeling van uw behandelaar en dient deze zelf in bij uw eigen zorgverzekeraar. In Verbinding houdt een betalingstermijn van drie weken aan, zo heeft u voldoende tijd om de factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u vervolgens de facturen voor de behandeling betalen.

Specialistische GGZ

Afhankelijk van de gestelde hoofddiagnose en het aantal geregistreerde behandelminuten wordt het te declareren bedrag bepaalt. Om een idee te krijgen van de gehanteerde tarieven binnen de SGGZ over 2019, zie: Tarieflijst 2019

Contract-vrij werken

In het huidige zorgstelsel sluiten zorgaanbieders contracten af met zorgverzekeraars of zij werken contract-vrij. Bij de praktijk zijn contracten afgesloten met VRZ; Zorg en Zekerheid, Eno (ZorgDirect, HollandZorg & Salland Zorgverzekeringen), ONVZ (PNO, VVAA & ONVZ), Achmea; Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea, Pro Life ZorgverzekeringenDe Friesland en OZF Zorgverzekeraar, Caresq (Besure, Promovendum, National Academic, Iptiq, Eucare, Aevitae) en DSW. Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar ontvangt u, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, tussen de 100% tot 75% vergoeding van het marktconforme tarief. Dat betekent dat wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft, 100% van het marktconforme tarief wordt vergoed. Wanneer u een natura- of combinatiepolis heeft, wordt zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders 100% vergoed. Bij niet-gecontracteerden geldt voor een natura- of combinatiepolis een lager vergoedingspercentage. In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat een verzekerde met een naturapolis ook recht heeft op vergoeding als hij kiest voor een behandeling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dit kan variëren van 65% tot 90% vergoeding van het marktconforme tarief. Vraag goed na wat uw zorgverzekeraar verstaat onder het marktconforme tarief, want dit kan afwijken van het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gesteld. Als uw verzekeraar minder dan 75% vergoedt, is de kans groot dat u toch recht heeft op een hogere vergoeding; hier geldt het zogenaamde hinderpaalcriterium. Dit houdt in dat de vergoeding bij een naturapolis niet zó laag mag zijn dat dit u belet om naar een ongecontracteerde zorgaanbieder te gaan. In dat geval kan u bij uw zorgverzekeraar aandringen op een hogere vergoeding. Psychotherapiepraktijk In Verbinding gaat niet in onderhandeling met uw zorgverzekeraar. Let op: Vraag voor u in behandeling gaat bij In Verbinding goed na welke polisvoorwaarden u heeft en wat de vergoedingspercentages en tarieven zijn, zodat u niet voor verassingen komt te staan later in het traject! Voor meer informatie over contractvrij werken in de GGZ wordt u verwezen naar de volgende website: https://contractvrijepsycholoog.nl/ggz/.

Afspraak afzeggen

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos afgezegd worden, erna wordt de afspraak gerekend en geldt een no-show uurtarief van € 80,-. U ontvangt een factuur hiervoor thuis gestuurd, deze kan niet ingediend worden bij uw verzekeraar.