Tarieven

Alle aangeboden therapie bij Psychotherapiepraktijk In Verbinding is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Van de zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten krijgt u de behandelingen volledig vergoed, u betaalt alleen uw afgesproken eigen risico.

Zorgverzekering

Het verdient aanbeveling om uw huidige polis kritisch te bekijken en uzelf de vraag te stellen of u wel bent verzekerd voor wat u belangrijk vindt. Raadpleeg uw verzekeraar als u vragen heeft, en zorg ervoor dat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan over vergoedingen. Informatie over de verschillende polissen, ziektekostenverzekeraars en prijsverschillen vindt u bij www.kiesbeter.nl.

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als Specialistische GGZ. De therapie wordt afgerekend middels een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld.
Voor 2021 heeft de praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars:

  • VGZ waaronder IZA, UMC en Unive
  • OMW Zorg & Zekerheid
  • ONVZ waaronder PNO, VVAA & JAAAH
  • DSW waaronder Stad Rotterdam
  • ASR waaronder DITZO en Amersfoortse

De behandeling wordt volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico.

Met de volgende zorgverzekeraars is geen contract afgesloten:

  • Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, Agis o.a.)
  • CZ waaronder Nationale Nederlanden en Ohra
  • Menzis (Ander Zorg) en de Friesland
  • Caresq

In dit geval betaalt u zelf eerst de rekening. Via restitutie krijgt u ongeveer 70% terug van uw verzekeraar bij een naturapolis. Met een restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig van uw verzekeraar vergoed.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Uw diagnose wordt tijdens de intake in overleg met u vastgesteld.

Mocht er geen sprake is van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen is het tarief in 2021 € 100,00 per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.

Afspraak afzeggen

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos afgezegd worden, erna wordt de afspraak gerekend en geldt een no-show uurtarief van € 80,-. U ontvangt een factuur hiervoor thuis gestuurd, deze kan niet ingediend worden bij uw verzekeraar.